Strategisch Communicatieadvies

Veel bedrijven en organisaties worstelen met een goede communicatie naar stakeholders: het lijkt alsof de drempel te hoog is of ze zitten al jaren vast in vastgeroeste patronen. Op basis van jarenlange ervaring denken we graag met u mee en bieden we een waaier aan strategische diensten aan.

 

Zo ontwikkelen we uw crisiscommunicatieplannen, werken we samen aan uw missie, visie en waarden en werken we aan een communicatiestrategie op maat. Hier bouwen we op verder om uw boodschappen helemaal scherp te krijgen (messaging).

Persrelaties

Persrelaties zijn een cruciaal onderdeel van een goede communicatiestrategie. Op een geloofwaardige manier uw corporate verhaal ontwikkelen, onderzoeken hoe u wordt gepercipieerd bij welke media en dan de goede benadering ontwikkelen is geen sinecure.

 

Stuurt u een persbericht uit? Naar welke media? Of kiest u toch voor het exclusief aanbieden van uw verhaal? Welke toon houdt u aan? En hoe gedraagt u zich voor een camera (mediatraining)? We helpen u er graag mee.


Interne communicatieprojecten

Al te vaak worden interne stakeholders (onder andere uw werknemers) genegeerd in een communicatiestrategie, terwijl zij vaak uw beste ambassadeurs zijn. 

 

Wordt uw corporate visie correct naar uw mensen vertaald? Hebben zijn de juiste tools ter beschikking om uw boodschap goed naar uw klanten en hun netwerk over te brengen? En hoe kondigt u slecht nieuws aan? 

Sociale media

Veel bedrijven worstelen met hun social mediabeleid. Hoe vertaal je bestaande boodschappen en corporate waarden naar uw doelgroepen via 'nieuwe' media? Hoe verhoudt uw customer service zich ten opzichte van social? Moet ik nu als bedrijf op TikTok? En brengt dat ook wat op? Talking Birds ontwikkelt de beste social mediastrategie en voert deze desgewenst ook voor u uit.


Perspermanentie

 

Journalisten vinden het erg vervelend als ze een bedrijf of organisatie niet kunnen bereiken. Ze vinden het erg frustrerend als ze geen direct nummer op de website vinden of via een contactformulier te laat info krijgen. Bedrijven worden vaak nerveus van persvragen en verdoen te veel tijd door inkomende vragen.

 

 

U kan zich van die stress ontdoen door met Talking Birds samen te werken en perspermanentie te organiseren. Het is simpel: een duidelijk telefoonnummer op uw website wordt met ons doorverbonden en wij zorgen voor de opvolging. Wij werken met u samen om permanentie te garanderen, procedures uit te werken en standaardantwoorden te ontwikkelen. Zo bent u gerustgesteld en verhoogt u de kans op goede pers.

Public Affairs

Hoe praat u als bedrijf of organisatie met de overheid en andere publieke actoren? Past het om zomaar iemand op een kabinet te bellen met vragen rond op til zijnde wetgeving? De cultuur in de overheid en bij het bedrijfsleven verschilt, dus inlevingsvermogen is hier cruciaal. Talking Birds helpt u met deze cultuurverschillen te overbruggen, door praktische tips en strategieën uit

te werken